Polityka prywatności

Polityka Prywatności w procesie rekrutacji

 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Administratorem danych osobowych jest REK-SWED Sp. z o.o z siedzibą Blękwit 61 Złotów 77-400 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000222843

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane, które przetwarzamy w procesie rekrutacji, to:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny;
 • telefon kontaktowy;
 • ukończone szkoły;
 • doświadczenie zawodowe;
 • informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • informacje dodatkowe, które zostały zawarte w dokumentach aplikacyjnych;

 

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb rekrutacji. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i posiadanych umiejętnościach zbierane są w celu odpowiedniego sprawdzenia/dopasowania do poszukiwanego profilu pracownika.

 

PODSTAWA PRAWNA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w dokumentach aplikacyjnych, które zostały dostarczone bezpośrednio do siedziby firmy Blękwit 61 Złotów 77-400 lub przesłane drogą mailową na adres praca@rekswed.pl

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane na potrzeby rekrutacji udostępniane są wybranym pracownikom firmy REK-SWED Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pozyskane dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów innych niż na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są standardowo przechowywane są przez okres 12 miesięcy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługujące prawa wspierające ochronę danych osobowych:

 • prawo do przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo o byciu zapomnianym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do uzyskania informacji na temat danych, które Ciebie dotyczą;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz niepodleganie decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zrealizowania przysługujących praw należy kontaktować się z REK-SWED Sp. z o.o. poprzez kontakt mailowy praca@rekswed.pl

 

BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Brak pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przesłanych lub dostarczonych dokumentach aplikacyjnych uniemożliwi wzięcie udziału w otwartym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych można zgłaszać kontaktując się poprzez kontakt mailowy – praca@rekswed.pl