Od 2006 r. w „Zwierzyńcu” organizowany jest Złotowski Bieg Zawilca, którego pomysłodawcą jest Lasse Granqvist.

Jesteśmy również współorganizatorem biegu oraz sponsorem głównej nagrody.

Więcej bieżących informacji na temat biegu znajduje się na stronie www.biegzawilca.pl

l