Nasze cele i zaangażowanie określone jest przez Politykę Jakości i Środowiska:

 

Polityka Jakości i Środowiska

Rek-Swed Sp. z o.o. od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji rękawic  jest znanym i cenionym dostawcą na rynkach krajowych i zagranicznych. Podstawowym celem jakościowym dla Rek-Swed Sp. z o.o. jest rozpoznawanie i spełnianie oczekiwań klientów. Cel realizujemy poprzez produkcję wysokiej jakości rękawic sportowych pod marką LillSport® oraz rękawic specjalistycznych pod marką Granqvists®.

Wszystkie działania realizowane są przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów i rosnącej konkurencji deklarujemy, iż będziemy realizować politykę jakości poprzez:

 • Wprowadzanie nowych wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta.
 • Utrzymanie satysfakcji klienta na jak najwyższym poziomie.
 • Rozwijać organizację pracy w naszym przedsiębiorstwie, która zapewni świadome i pełne zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie jej możliwości.
 • Dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach.
 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz zapewnienie środków niezbędnych do realizacji powyższych celów jakościowych.

Spełnianie wymagań prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością traktujemy jako priorytet.

Niniejszą Politykę Jakości i Środowiska przedstawiono wszystkim pracownikom Rek-Swed Sp. z o.o. w celu zapoznania się z nią, zrozumienia i stosowania na wszystkich poziomach organizacji. Przesłanie to jest eksponowane w widocznych miejscach w naszej firmie.

General Director
Lasse Granqvists

Blękwit 1 września 2008

 

Od 2015 roku realizowany jest projekt  „Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem” na podstawie umowy nr PBS3/A9/33/2015 z dnia 10.04.2015 r. w ramach Programu Badań Stosowanych.                                                                                                                                                     Program dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konsorcjum realizujące projekt:

– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider konsorcjum)

– Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (Partner)REK-SWED Sp. z o.o.  (Partner)F.H. JAKAR Sp. j, K. Gajda, J. Tomczyk  (Partner)

Kierownik projektu: dr inż. Emilia Irzmańska

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy tel. 42 648 02 46

e-mail: emirz@ciop.lodz.pl

Termin realizacji projektu:01.07.2015 – 30.06.2018

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie sposobu aplikacji proekologicznych aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia, przeznaczonych do ochrony przed zimnem w warunkach narażenia zawodowego.                                                                                                                   W ramach niniejszego projektu zakłada się opracowanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych ogrzewanych rękawic i obuwia ochronnego, aktywnie reagujących na warunki środowiska pracy i tym samym dostosowujących swoje właściwości termoizolacyjne do potrzeb użytkownika w danych warunkach pracy.

Rezultaty projektu:

 1. Wytyczne do oceny aktywności związków mineralnych do zastosowania w środkach ochrony rąk i nóg.
 2. Modele elementów grzejnych, różniące się pod względem wagi i kształtu, przeznaczone do zastosowania w rozwiązaniach prototypowych rękawic i obuwia ochronnego.
 3. Metoda aplikacji elementów grzejnych do konstrukcji środków ochrony rąk i nóg.
 4. Wzornicze modele środków ochrony rąk i nóg ergonomicznie zintegrowane z elementami grzejnymi.
 5. Prototypowe rozwiązania ogrzewanych rękawic i obuwia zawierających proekologiczne związki mineralne.
 6. Zasady użytkowania rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem wyposażonych w elementy grzejne w kierunku optymalnego wykorzystania energii cieplnej.